De organisatie van de vrijmarkt wordt verzorgd door harmonie Kunst en Vriendschap uit Vught en bestaat enkel uit vrijwilligers. De opbrengst van de vrijmarkt komt ten gunste van de vereniging, zodat de harmonie ervoor kan zorgen dat zij leerlingen kan blijven opleiden en muziek kan blijven maken.

Kleurrijk

De vrijmarkt in het centrum van Vught is al jaren een geliefd en succesvol evenement tijdens de viering van Koningsdag. Op die dag bieden talrijke enthousiaste verkopers in naar verwachting meer dan 200 kramen hun overtollige gebruikswaar te koop aan. En dat alles in een veelal zonnige Oranje-sfeer, met veel gezellige blaasmuziek en rondom goed gevulde terrasjes. Ook dit jaar weer zal deze vrijmarkt worden georganiseerd door harmonie Kunst en Vriendschap.

Feestelijk

Gezien het grote succes en het vaak goede weer in de afgelopen jaren, hoopt de organisatie met deze vrijmarkt ook dit jaar weer een feestelijke bijdrage te leveren aan de koningsdagviering in Vught. Daarom adviseert zij potentiële deelnemers om oude boeken, servies, huisraad, kleding e.d. niet weg te gooien, maar tijdens deze vrijmarkt te koop aan te bieden. Je kunt al een kraam huren vanaf ca. 4 m². Voor elke kraam wordt tevens een dekzeil beschikbaar gesteld dat door de huurder al of niet kan worden gebruikt.

Kleedjes voor de kinderen

Voor de kinderen zijn er “kleedjeszones” beschikbaar waar zij hun waar gratis mogen verkopen.

Voor het overige is het op het vrijmarktterrein alleen mogelijk kleedjes te hebben op plaatsen waar dat de kramen niet stoort en waar het de openbare orde niet verstoord. Zo moeten wegen en kruispunten vrij blijven i.v.m. bereikbaarheid van brandweer- en ambulancediensten, en moeten ingangen voor winkels bereikbaar zijn.

Impressie Koningsdag Vught