De Stichting Koningsdag Vught respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. Zij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Koningsdag Vught verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Wij verwerken mogelijk de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • Contactformulier
  • Informeren over wijzigingen van het programma

Bewaartermijn

Stichting Koningsdag Vught bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met derden

Stichting Koningsdag Vught verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om u meer informatie te kunnen verstrekken. Dit doen wij alleen bij het stellen van een vraag via ons contactformulier of telefonisch.

Beveiliging

Stichting Koningsdag Vught neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

Cookies

Stichting Koningsdag Vught gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Meer informatie

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op via info@brabantmarketing.nl o.v.v. Privacybeleid Koningsdag Vught.